Vereniging Traditie Regiment van Heutsz

Vereniging Traditie Regiment van Heutsz is 1 juli 2021 opgericht als zelfstandige vereniging met als doel het in stand houden van de tradities van het Regiment van Heutsz.

Wij zijn een enthousiaste groep mensen bestaande uit “oud” militairen die in het verleden zowel beroepsmatig alsmede dienstplichtig hebben gediend in het leger, alsmede  mensen zonder militaire achtergrond die het leuk vinden de militaire  tradities in ere te houden.

De vereniging heeft momenteel twee onderdelen te weten:
-Exercitiepeloton Regiment van Heutsz
-Reünieorkest Regiment van Heutsz

Zowel het exercitiepeloton als het reünieorkest zijn inzetbaar voor ceremoniële taken tijdens herdenkingen, veteranendagen enz.

De vereniging is statutair gevestigd op het secretariaat in Middelburg

Om u een indruk te geven welke taken de vereniging uitvoert: 

  • Veteranendagen; 
  • Herdenkingen monumenten verschillende gemeenten; 
  • Herdenkingen t.b.v. het Regiment van Heutsz; 
  • Dodenherdenkingen verschillende gemeenten; 
  • Begrafenissen oud gedienden en veteranen; 
  • Ondersteuning als vlaggenwacht bij herdenkingen; 
  • Ondersteuning als Erewacht, met Klewang;
  • Ondersteuning tijdens optreden van het Reünie orkest; 
  • Organisatie ondersteuning en advies bij verschillende activiteiten. 

 

Kijk ook eens op onze nieuwspagina om te zien wat we de laatste tijd gedaan hebben.

Kan ik ook deelnemen?

Ja natuurlijk dat kan zeker!!

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden om ons exercitiepeloton te versterken. Iedereen die het leuk vind om lid te worden van een erg enthousiaste groep (oud-) militairen is van harte welkom om kennis te komen maken.

Je hoeft uiteraard niet ingedeeld geweest te zijn bij het regiment van Heutsz, iedereen van elk krijgsmacht onderdeel is welkom.

Ben jij muzikant en zoek je nog een leuk orkest met militaire uitstraling en speciale optredens? Neem dan geheel vrijblijvend eens contact met ons op.

Het orkest bestaat uit vrijwilligers die in een militair orkest hebben gespeeld en worden hierbij ondersteund door muzikanten zonder militaire achtergrond.
Het orkest is door de Regiments Commandant van het Regiment van Heutsz, o.a. het 12e Infanterie bataljon Luchtmobiel, erkend als reünie orkest en manifesteert zich dan ook in de uniformen uit de dienstplichtperiode.

Voor de verdere uitbreiding van ons korps zijn wij op zoek naar versterking in zowel de blaas- en slagwerk sectie.

Wie kunnen wij bellen indien nodig bijvoorbeeld om medische redenen?
Wat is het telefoonnummer van deze persoon?

De door u verstrekte gevevens worden uitsuitend gebruikt t.b.v. de ledenadministratie van VTRvH en zullen nimmer aan derden ter beschikking gesteld worden.

Toevoegen nieuw evenement

Locatie*
Datum*

Kies een zoekterm om te zoeken